ابزارهای مرتبط : محیط و مساحت بیضی محیط و مساحت دایره تولید اعداد تصادفی

محاسبه درصد

نتیجه : -

امتیاز دهید

5.0 امتیاز از 9 رای