ابزارهای مرتبط : جمع ماتریس ها شش ضلعی منتظم محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین

ماشین حساب آنلاین مهندسی و ساده

|
+ - * / ( 9 8 7 6 ) 5 4 3 2 % 1 0 . = AC
e π ln log xy n! Rnd sin cos tan asin acos atan sinh cosh tanh im(z) re(z) z* |z| i

ماشین حساب و اهمیت آن در محاسبات عددی پیشرفته

ماشین حساب وسیله‌ای پر کاربرد برای محسابات عددی پیچیده و بررسی نتیجه عملگرهای ریاضی بر روی داده‌های بزرگ و کوچک است. در واقع ماشین حساب برای رفع مشکل محاسبات پیچیده از زمان ورود داده‌های بزرگ به سیستم‌های مالی و حسابداری ابداع و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امروزه انواع ماشین حساب مهندسی، ماشین حساب پیشرفته و ماشین حساب علمی یک وسیله ضروری برای افراد شاغل و محصل در حوزه مهندسی، مالی و علوم به حساب می‌آید. با همراه شدن فناوری اطلاعات با علوم ریاضی امروزه شاهد طراحی نمونه جدیدی از انواع ماشین حساب مهندسی آنلاین در مراکز تحصیلی و کاری می‌باشیم.

ماشین حساب مهندسی، ماشین حساب پیشرفته آنلاین،ماشین حساب ساده آنلاین، ماشین حساب اعدد مختلط، موهومی، حقیقی و ... همگی نقش بارزی در محاسبات عددی پیشرفته دارند.

ماشین حساب مهندسی آنلاین

ماشین حساب مهندسی آنلاین با هدف تسریع محاسبات پیچیده عددی بدون خطا در شرایط مختلف و حتی بدون دسترسی به ابزار ماشین حساب در نظر گرفته شده است. در این حالت کاربر تنها با شرط دسترسی به اینترنت می‌تواند از طریق ماشین حساب مهندسی آنلاین به راحتی کار محاسباتی مدنظر خود را انجام دهد.

امکان ویرایش سریع و راحت خطای انجام شده در انتخاب گزینه‌ها در روابط ریاضی (اعداد، پرانتز، توابع و... ) در هنگام انجام محاسبات عددی پیچیده از مزیت‌های کاربردی ماشین حساب آنلاین مهندسی به شمار می‌آید.

چند نکته کاربردی در هنگام اجرای ماشین حساب آنلاین مهندسی را می‌توان در قالب نکات زیر بیان کرد:

 • عملیات ریاضی ضرب با دو نماد "" و "*" قابل انجام است. همین امر برای تقسیم نیز با نماد‌های "" و "/" صدق می‌کند.
 • ماشین حساب آنلاین مهندسی بسیار هوشمند بوده و در هنگام اجرای عملیات ضرب می‌توانید تنها به جداسازی اعداد با پرانتز بدون استفاده از هیچ علائمی اکتفا کنید.
 • برای اجرای روابط و عملیات ریاضی هیچ محدودیتی برای ورد تعداد داده و ارقام وجود ندارد. و امکان محاسبات عددی پیچیده و بزرگ برای ماشین حساب مهندسی آنلان برقرار است.(تا 13 رقم قابل نمایش و مابقی با نماد عددی و علمی مثل نماد e در اعداد توان دار وارد می‌شود.)
 • ماشین حساب مهندسی آنلاین قابل اجرا با تمامی مرورگر‌ها بوده و این یک مزیت کاربردی به حساب می‌آید.
 • در بخش کدنویسی و طراحی ماشین حساب آنلاین مهندسی شرایطی در نظر گرفته شده که با کمترین حجم مصرفی اینترنت بتوان کار محاسبات را انجام داد.

 

ماشین حساب پیشرفته

ماشین حساب پیشرفته با اعمال و اجرای الگوریتم‌های تخصصی تر در حوزه علوم ریاضی، حساب، کامپیوتر و شاخه‌های مرتبط با آن مثل داده کاوی و هوش مصنوعی همراه است. در این حالت دیگر از محاسبات ساده ریاضی خبری نیست و داده‌های بزرگ و نحوه دسته بندی و ارزش گذاری آنها در روابط ریاضی مطرح است.

 

توابع و الگوریتم‌های اجرایی در ماشین حساب مهندسی آنلاین

 • تمامی توابع اشاره شده محاسبات عددی ،آنالیز ترکیبی اعداد و جبر خطی مانند توابع مثلثاتی (cos ،sin و tan)، معکوس مثلثاتی که با اصطلاح آرک یا سینوس به توان -1 قابل شناسایی بوده برای محاسبه روابط اعداد حقیقی بین -1 تا 1 در این نوع ماشین حساب پوشش داده شده است.
 • توابع نمایی و لگاریتمی(Log و ln) برای محاسبات روابط عددی بزرگتر از صفر
 • توابع هذلولی و هایپربولیک (cos, tanh ،sinh) و معکوس توابع هذلولی (acos, atan ، asin) برای بررسی روابط پیچیده در ریاضیات مهندسی و محاسبات عددی.
 • عملیات روتین ریاضی مانند درصد و دیگر موارد مشابه نیز در دستورات ماشین حساب پیشرفته آنلاین گنجانده شده است.
 • برای محاسبه روابط قدر مطلقی از دستور abs() در ماشین حساب مهندسی آنلاین استفاده می‌شود. نماد عملگر این تابع بصورت |Z|نمایش داده شده و اصل این عملیات در ریاضی بر گرداندن عدد مثبت پس از اجرای این دستور بر روی اعداد مختلف است.
 • روابط فاکتوریل(!) که در علم ریاضی به معنای برابری هر عدد طبیعی با حاصلضربش در اعداد کوچکتر از خودش می‌باشد، نیز در این نوع ماشین حساب به راحتی قابل محاسبه است.
 • از دیگر موارد قابل بررسی و محاسبه در ماشین حساب آنلاین مهندسی می‌توان به تابع مولد عدد تصادفی با اختصار (Rnd)، جذر یا ریشه دوم اعداد و دیگر توابع علمی مرتبط اشاره داشت.

 

ماشین حساب علمی مهندسی

امروزه نرم افزارهای پیشرفته‌ی ماشین حساب علمی مهندسی با اجرای الگوریتم‌های تخصصی و دستورالعمل‌های پیشرفته برای انجام محاسبات علمی و تحقیقاتی طراحی شده اند. از مزیت‌های کاربردی این سبک نرم افزار می‌توان به اطلاع از خطای انجام شده در محاسبات، وارد کردن کلیه محاسبات در یک خط و اجرای کلیه توابع پیشرفته ریاضی اشاره داشت.

ماشین حساب علمی مهندسی خصوصا در هنگام طراحی و اجرای عملیات ریاضی برای ساخت و ابداع ربات بسیار کاربردی است. توابع گسترده و پیچیده نظریه ماشین‌ها در بیشتر این ماسین حساب‌های علمی قابل دسترس است.

ماشین حساب اعداد مختلط

ماشین حساب اعداد مختلط برای اجرای روابط ریاضی بر این دسته از اعداد طراحی و قابل استفاده می‌باشد. امکان بررسی سریع و نتیجه گیری صحیح در محاسبات عددی مختلط با استفاده از ماشین حساب آنلاین نیز برقرار است.

برای اعداد مختلط مثل a+bi  دستور تابع re(a+bi) در ماشین حساب آنلاین مقدار حقیقی عدد را برگردانده و تابع im(a+bi) مقدار موهومی آنها را مشخص می‌کند. به همین شکل می‌توان توابع قدر مطلق، مزدوج اعدد مختلط و مواردی از این قبیل را نیز اجرا نمود.

از سری نکاتی که در هنگام اجرای توابع در ماشین حساب آنلاین مهندسی باید توجه داشته باشید، رعایت ترتیب در به کارگیری عملگرها و عملوند‌های ریاضی می‌باشد. پس و پیش قرار دادن یک پرانتز و عملگر می‌تواند نتیجه‌ای اشتباه را به دنبال داشته باشد.

امتیاز دهید

4.3 امتیاز از 573 رای