ابزارهای مرتبط : محیط و مساحت لوزی محاسبه معکوس ماتریس آنلاین محیط و مساحت مثلث متساوی الاضلاع

معادله درجه 2

برای محاسبه معادله ی درجه دو، ضرایب مورد نظر را وارد کنید :

X2+

X+

= 0

نتیجه معادله

امتیاز دهید

5.0 امتیاز از 18 رای