ابزارهای مرتبط : رسم نمودار آنلاین جمع ماتریس ها محاسبه درصد

معادله درجه 2

برای محاسبه معادله ی درجه دو، ضرایب مورد نظر را وارد کنید :

X2+

X+

= 0

نتیجه معادله

امتیاز دهید

4.0 امتیاز از 7 رای