ابزارهای مرتبط : محاسبه میزان کالری مصرفی محاسبه BMI (شاخص توده بدنی)

محاسبه وزن ایده آل

برای محاسبه وزن ایده آل قد خود وارد کنید

اگر شما مرد هستید:

  • براساس فرمول Robinson:
  • براساس فرمول Miller:
  • براساس فرمول Hamwi:
  • براساس فرمول Devine:

اگر شما زن هستید:

  • براساس فرمول Robinson:
  • براساس فرمول Miller:
  • براساس فرمول Hamwi:
  • براساس فرمول Devine:
امتیاز دهید

4.2 امتیاز از 5 رای