فرم قطبی اعداد مختلط

شعاع قطبی(r) : -


زاویه قطبی(θ) : -


مختصات قطبی : -

امتیاز دهید

5.0 امتیاز از 34 رای