ابزارهای مرتبط : محیط و مساحت مثلث متساوی الاضلاع واریانس و انحراف معیار سری فیبوناتچی

معادله درجه 4

برای محاسبه معادله ی درجه چهار، ضرایب مورد نظر را وارد کنید :

X4+

X3+

X2+

X+

= 0

نتیجه معادله

امتیاز دهید

4.0 امتیاز از 20 رای