تبدیل زاویه

نتیجه تبدیل:

سایر تبدیل ها

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

تبدیل زاویه

تبدیل زاویه یکی از تبدیل‌های پرکاربرد دنیای ریاضیست مانند تبدیل مساحت که بهتر است آن را به ابزار تبدیل واحد زاویه «مرکزش» بسپارید. برای تبدیل زاویه واحدهای مختلفی وجود دارد، که فرمول تبدیل آنها به یکدیگر چندان ساده نیست. تبدیل درجه به رادیان و برعکس برای کسانی که مرتبا تبدیل زاویه سروکار ندارند هم آشناست. اما واحدهایی مانند دقیقه قوسی یا ثانیه قوسی چندان ملموس نیستند.

در ادامه ضمن معرفی ابزار تبدیل آنلاین واحد زاویه، مفهموم زاویه، نحوه اندازه‌گیری آن، واحدهای رایج در تبدیل واحد زاویه و فرمول تبدیل آنها به یکدیگر را بررسی می‌کنیم. اگر نسبت به این مفهوم اساسی علم هندسه کنجکاوید، این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

تبدیل زاویه آنلاین

با کمک ابزار تبدیل آنلاین واحد زاویه در ابتدای این صفحه می‌توانید تبدیل واحد زاویه را با فشردن یک کلیک انجام دهید. اندازه زاویه موردنظرتان را بنویسید، واحدها را انتخاب کنید و دکمه «تبدیل» را فشار دهید. ابزار تبدیل آنلاین واحد زاویه نتیجه را با دقت ده رقم اعشار به شما نشان می‌دهد.

پایین نتیجه تبدیل زاویه باقی گزینه‌های تبدیل واحد زاویه هم به‌صورت پیشنهاد نمایش داده می‌شود. مرور این پیشنهادات می‌تواند ایده‌های جالبی از موضوع تبدیل زاویه به شما بدهد.

زاویه چیست؟

زاویه (Angle)، گوشه یا کنجه یک مفهوم هندسی است، که از برخورد دو پاره‌خط ساخته می‌شود. به عبارت ساده‌تر، زاویه شکلی است که از دوران دو پاره‌خط حول یک نقطه به‌‌وجود می‌آید. به سر مشترک این دو پاره‌خط هم راس زاویه می‌گویند.

درجه همان کمانی است که میان دو پاره‌خط زاویه محصور شده ‌است. توجه کنید که طول این دو پاره‌خط در اندازه زاویه تاثیری ندارد.

نحوه اندازه گیری زاویه

بزرگی زاویه برابر است با مقدار چرخشی که دو پاره‌خط از گوشه زاویه نسبت به هم دارند. اندازه زاویه با به‌دست آوردن طول کمان به‌وجود آمده از چرخش محاسبه می‌شود.

برای اندازه‌گیری زاویه باید با پرگار کمانی از دایره را رسم کرد (راس زاویه روی مرکز دایره است). طول این کمان اندازه زاویه را به ما می‌دهد. برای اندازه‌گیری این کمان از نقاله استفاده می‌کنیم.

واحدهای اصلی اندازه گیری زاویه

واحدهای اصلی و رایج اندازه گیری زاویه درجه و رادیان هستند، که در تبدیل زاویه کاربرد بالایی دارند. به جز اینها و واحدهای فرعی‌شان مانند میلی رادیان و میکرو رادیان، واحدهای دیگری هم برای اندازه‌گیری زوایا وجود دارد.

از جمله این واحدها می‌توانیم به گراد، دقیقه قوسی، ثانیه قوسی، گرادیانس، ساین، میل، رولوشن، سیرکل، ترن یا دور، کوادرانت، زاویه قائمه و ... اشاره کنیم.

درجه

درجه 90/1 زاویه قائمه و 360/1 محیط دایره است، و با ° نشان داده می‌شود. دقیقه (60/1 درجه) و ثانیه (60/1 دقیقه) از اجزای این واحد هستند. برای تبدیل درجه به رادیان از این فرمول استفاده می‌شود:

Degrees = Radians × (180° / π)

برای تبدیل درجه به گراد هم از این فرمول استفاده کنید:

Degrees = Gradians / 1.111111

رادیان

رادیان (rad) زاویه مرکزی روبروی کمانی از دایره است که طول آن با شعاع دایره برابر است. رادیان طبق تعریف‌اش بعد ندارد. هر رادیان تقریبا 57 درجه، و واحد اصلی اندازه‌گیری زاویه در دستگاه بین‌المللی یکاها هم رادیان است. رادیان در ریاضیات به‌شدت کاربرد دارد، زیرا با آن می‌توان محاسبه مشتق آنلاین و محاسبه انتگرال آنلاین اتحادها را به‌صورت جملات ساده نوشت.

برای تبدیل رادیان به درجه از این فرمول استفاده می‌شود:

Radians = Degrees × (π / 180°)

تبدیل رادیان به گراد هم با فرمول زیر انجام می‌شود:

Radians = Gradians / 63.661977

گراد

گراد مهمترین واحد در تبدیل زاویه و ابزار تبدیل آنلاین واحد زاویه بعد از دو مورد قبل است. هر یک گراد یک چهارصدم یک دایره و برابر با 0.9 درجه است. برای تبدیل گراد به درجه از فرمول زیر استفاده می‌شود:

Gradians = Degrees × 1.111111

فرمول تبدیل گراد به رادیان هم به‌صورت زیر است:

Gradians = Radians × 63.661977

فرمول تبدیل واحد زاویه به یکدیگر

فرمول تبدیل درجه به رادیان، فرمول تبدیل درجه به گراد و تبدیل واحد زاویه از سه واحد پرکاربرد برای زوایا را مطالعه کردید. اما واحدهای دیگری هم در تبدیل زاویه کاربرد دارند. چگونه می‌توان تبدیل زاویه برای آنها را به‌خاطر سپرد؟

یکی از مواردی که می‌تواند به شما در تبدیل واحد زاویه و درک بهتر آن کمک کند، این است که بدانید هر واحد برابر با چند درجه است. زیرا درجه ملموس‌ترین گزینه در تبدیل زاویه و تبدیل واحد زاویه است.

  • هر رادیان 57.29578 درجه است.
  • در دقیقه 0.016667 درجه است.
  • هر ثانیه 0.000277778 درجه است.
  • هر اوکتانت 45 درجه است.
  • هر سکستانت 60 درجه است.
  • هر ربع 90 درجه است.
  • هر دور یا چرخش (ترن) 360 درجه است.
  • هر گرادیان 0.9 درجه است.
  • هر میلی‌رادیان 0.05625 درجه است.
  • و ...
امتیاز دهید

4.9 امتیاز از 34 رای