تبدیل مساحت

نتیجه تبدیل:

سایر تبدیل ها

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

فهرست مطالب

تبدیل مساحت

برخلاف تعداد زیادی از فرمول‌های ریاضی،تبدیل حجم، تبدیل زاویه، تبدیل طول، تبدیل فشار و تبدیل مساحت و واحدهای اندازه گیری مساحت همواره در زندگی روزمره کاربرد دارند. از چیزهای ساده‌ای مانند خرید فرش و زمین گرفته تا طراحی و معماری، ابزار اندازه گیری مساحت می‌تواند کار ما را فوق‌العاده ساده کند. شما می‌توانید با استفاده از ابزار تبدیل مساحت «مرکزش» در این صفحه، کلیه واحدهای مساحت مانند تبدیل متر مربع به سانتی متر مربع و ... را سریعا به یکدیگر تبدیل کنید.

مساحت چیست؟

مساحت بزرگی سطح یا کف اشکال هندسی دو بعدی و سه بعدی را نشان می‌دهد. این مفهوم نه از جنس طول و حجم، بلکه از جنس سطح است. ما نیز در تبدیل مساحت و اندازه گیری مساحت با «سطح» سروکار داریم.

واحد اندازه گیری مساحت

بنابه موقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی، از واحدهای متفاوتی برای مساحت استفاه می‌شود. البته بزرگی سطح نیز در واحد اندازه گیری مساحت تاثیر دارد. در ادامه با واحدهای تبدیل مساحت آشنا می‌شویم:

سانتی متر مربع

سانتی متر مربع (cm2) یکی از واحدهای فرعی اما مهم در تبدیل مساحت است. در تبدیل مساحت برای سطوح کوچک، افراد معمولا مساحت را طبق آن به‌دست می‌آورند. وقتی در تبدیل مساحت آنلاین تبدیل متر مربع به سانتی متر مربع را انجام می‌دهیم، می‌خواهیم بدانیم چند مربع با ضلع 1 سانتی متر برای پوشاندن سطح لازم است.

متر مربع

متر مربع (m2) واحد استاندارد اندازه گیری مساحت در سیستم SI است. با نگاهی کوتاه به فرمول‌های محبوب تبدیل مساحت مانند تبدیل متر مربع به سانتی متر مربع، تبدیل سانتی مربع به متر مربع و ... نقش اساسی این واحد مشخص می‌شود. گاهی مساحت هم براساس متر مربع تعریف می‌شود: با چند مربع واحد (مربعی با ضلع یک متر) می‌توان سطحی را پوشاند.

کیلومتر مربع

کیلومتر مربع (km2) بیشتر برای زمین‌های بزرگ کشاورزی و ... به‌کار می‌رود. یک کیلومتر مربع در واقع مساحت مربعی است که ضلع آن 1 کیلومتر یا 1000 متر باشد. کیلومتر مربع نیز، به عنوان یک واحد اندازه گیری مساحت پرکاربرد، از واحدهای فرعی سیستم SI است.

مایل مربع

برخلاف تبدیل متر مربع به هکتار، مایل مربع امروزه کاربرد زیادی برای محاسبه مساحت ندارد. مایل مربع (sq mi یا mi²) واحد اندازه گیری مساحت به مقیاس انگلیسی سلطنتی است. ضلع مربعی به طول 1 مایل، حدود 600 متر از ضلع مربعی به طول 1 هکتار بزرگتر است.

اسکورفیت (square feet/sq ft)

اسکورفیت یا فوت مربع (ft²)، یکی دیگر از واحدهای سنتی در تبدیل مساحت است. این یکا در سیستم SI وجود نداشته، و به دستگاه امپراطوری و آمریکایی مربوط می‌شود. برای تبدیل مساحت هر اسکورفیت برابر با ۰٫۰۹۲۹۰۳۰۴ مترمربع درنظر گرفته می‌شود.

 

هکتار

هکتار یکی از واحدهای پذیرفته شده در دستگاه SI است. به همین خاطر تبدیل هکتار به متر مربع و موارد مشابه برای تبدیل واحد مساحت بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. هکتار که پسوند یونانی به معنای ۱۰۰ است، مساحت مربعی با ضلع ۱۰۰ متر را نشان می‌دهد.

جریب

جریب (acre) از واحدهای قدیمی اندازه گیری مساحت است. برای تبدیل مساحت از جریب به مترمربع، جریب‌های بین‌المللی و آمریکایی حدودا معادل 4.047 مترمربع هستند. برای تبدیل مساحت جریب ایران، هر جریب شاه و رسم به ترتیب معادل 900 و 700 مترمربع هستند.

تبدیل واحد مساحت

در ادامه فرمول تعدادی از تبدیل‌های پرکاربرد را با مثال توضیح داده‌ایم:

تبدیل متر مربع به سانتی متر مربع و بلعکس

برای تبدیل متر مربع به سانتی متر مربع، باید مساحت را در 100 ضرب کنیم. یعنی 1 متر مربع برابر با 100 سانتی متر مربع است. فرمول تبدیل سانتی مربع به متر مربع و بالعکس به‌صورت زیر است:

100 / مساحت = فرمول تبدیل سانتی مربع به متر مربع

100 * مساحت = فرمول تبدیل مترمربع به سانتی متر مربع

تبدیل متر مربع به هکتار و بلعکس

برای تبدیل متر مربع به هکتار، باید مساحت را بر 1000 تقسیم کنیم. یعنی سطحی با اندازه 100 متر مربع، معادل 0.01 هکتار است. برای تبدیل هکتار به متر مربع نیز باید مساحت را در 1000 ضرب کنیم. فرمول‌های تبدیل واحد مساحت در این حالت به صورت زیر است:

1000 / مساحت = فرمول تبدیل متر مربع به هکتار

1000 * مساحت = فرمول تبدیل هکتار به متر مربع

تبدیل هکتار به کیلومتر مربع و بلعکس

در تبدیل هکتار به کیلومتر مربع مساحت بر 100 تقسیم می‌شود. یعنی هر 1 هکتار معادل 0.01 کیلومتر مربع است. برای تبدیل کیلومتر مربع به هکتار نیز مساحت در 100 ضرب می‌شود.

100 / مساحت = فرمول تبدیل هکتار به کیلومتر مربع

100 * مساحت = فرمول تبدیل کیلومتر مربع به هکتار

تبدیل متر مربع به کیلومتر مربع و بلعکس

برای تبدیل متر مربع به کیلومتر مربع باید مساحت را بر 1.000.000 تقسیم کنیم. یعنی 1 متر مربع برابر با 100،000 سانتی متر ربع است. فرمول تبدیل سانتی مربع به متر مربع و بالعکس به‌صورت زیر است:

1.000.000 / مساحت = فرمول تبدیل متر مربع به کیلومتر مربع

1.000.000 * مساحت = فرمول تبدیل کیلومتر مربع به متر مربع

امتیاز دهید

4.2 امتیاز از 291 رای