تبدیل طول

نتیجه تبدیل:

سایر تبدیل ها

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

تبدیل طول به واحد‌های اندازه گیری متفاوت

تبدیل طول یک قیاس و تعیین مقدار برای فاصله دو نقطه از هم در واحد‌ها و یکاهای اندازه گیری مختلف است. از گذشته تا به امروزه روش‌های زیادی برای تبدیل واحد طول به دیگر واحد‌های اندازه گیری و دریافت یک نتیجه دقیق ابداع و ارائه شده است.

با پیشرفت تکنولوژی و فناوری امکان تبدیل واحد طول آنلاین مانند تبدیل اترژی، تبدیل حجم، تبدیل دما، تبدیل فشار، و تبدیل مساحت در کنار دیگر مواردی مثل تبدیل متر به فوت، تبدیل متر به میلیمتر، تبدیل متر به سانتیمتر و دیگر واحد اندازه گیری طول فراهم شده است. هر کدام از این واحدهای اندازه گیری با یکاهایی مثل متر، یارد، مایل، اینچ، وجب، فرسنگ، فرسنگ شرعی و... در دستگاه متریک قابل شناسایی هستند.

در این مطلب با معرفی پر کاربردترین واحد اندازه گیری طول در یکاهای مختلف با شما همراه هستیم.

تبدیل واحد طول آنلاین

در هنگام تبدیل واحد طول نکته حائز اهمیت داشتن اطلاعات کافی درباره واحد تبدیل شده به متر است. بعنوان مثال تبدیل متر به فوت (تبدیل فوت به متر) با تبدیل تبدیل متر به میلیمتر (تبدیل میلیمتر به متر) از روش متفاوتی پیروی می‌کند. امروزه امکان تبدیل طول سریع و صحیح بصورت آنلاین و در سایت‌های مرتبط وجود دارد.

تبدیل متر به فوت

تبدیل متر به فوت که گاهی بصورت برعکس یعنی تبدیل فوت به متر برای موارد مختلفی انجام می‌شود. در تبدیل واحد آنلاین که با یک دستور از پیش تعیین شده برای تمامی واحد‌ها همراه بوده و با درصد خطای کمتری مواجه است هریک متر معادل 3.2808399 فوت است.

مقدار طول اندازه گیری شده (فوت) * 0.3048 = تبدیل واحد طول (فوت به متر)

تبدل متر به میلیمتر

تبدیل متر به میلیمتر با ضرب مقدار طول اندازه گیری شده در 103 صورت می‌گیرد. بطور برعکس یعنی در تبدیل میلیمتر به متر هر میلمتر معادل یک هزارم متر در جدول اندازه گیری و تبدیل طول می‌باشد.

مقدار طول اندازه گیری شده (متر) * 103 = تبدیل واحد طول (متر به میلیمتر)

تبدیل متر به سانتیمتر

در تبدیل متر به سانتی متر یه رایج ترین تبدیل واحد طول در اندازه گیری محسوب می‌شود، اندازه بر اساس متر در 100 یا 102 ضرب می‌شود. مقدار حاصله را تبدیل متر به سانتیمتر در نظر می‌گیرند. در حالت تبدیل سانتمتر به متر نیز بطور بر عکس مقدار بر یک صدم ضرب می‌شود.

مقدار طول اندازه گیری شده (متر) * 102 = تبدیل واحد طول (متر به سانتیمتر)

 

واحد اندازه گیری طول دستگاه متریک (SI)

واحد اندازه گیری طول در دستگاه SI متر است. با یک سری ضرایب یونانی امکان تخصیص این واحد به مواردی مثل سانتی متر(102)، میلیمتر (103) هر یک کیلومتر معادل هزار متر وجود دارد. امروزه با تبدیل واحد طول آنلاین امکان دسترسی به واحد‌های اندازه گیری ریزتر به متر مثل نانو متر و میکرومتر سریع تر شده است.

واحد اندازه گیری طول انگلیسی

واحد اندازه گیری طول انگلیسی که بسیار در تعیین ابعاد و اندازه‌ها در صنعت و تولیدات کاربرد دارند، یارد (yard)، مایل (mile)، اینچ (Inch) و فوت (foot) می‌باشند. معادل اندازه گیری شده این واحد‌های اندازه گیری طول به شرح ذیل می‌باشند:

  • یارد (yard): یک واحد آن 36 اینچ و 3 فوت و در نهایت 0.9144 متر می‌باشد.
  • مایل (mile): هر مایل معادل 5280 فوت، 1760 یارد و 1609 کیلومتر و بیشتر برای تعیین مسافت در انگلستان و آمریکا کاربرد دارد.
  • اینچ (Inch): هر اینچ در واحد اندازه گیری طول معادل 2.54 سانتیمتر است.
  • فوت (foot): هر فوت معادل 12 اینچ و 30.48 سانتی متر می‌باشد. یکای آن ft است.

واحد اندازه گیری طول ایران

واحد‌های اندازه گیری طول در ایران از گذشته تا به امروز با تغییرات نامی محلی بصورت زیر قابل معرفی و کاربرد می‌باشند:

  • ذرع: هر ذرع معادل 1.04 متر می‌باشد.
  • وجب: هر وجب معادل 22.5 سانتی متر است.
  • فرسخ یا فرسنگ: برای اندازه گیری مسافت از گذشته رایج بوده است. به دو نوع فرسنگ (معادل 6240 متر) و فرسنگ شرعی (5400) متر قابل محاسبه است.
  • گز: هر گز معادل یک متر و 95 یا 104 سانتی متر است.
امتیاز دهید

4.8 امتیاز از 40 رای