تبدیل دما

نتیجه تبدیل:

سایر تبدیل ها

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

تبدیل دما

ابزار تبدیل دما در «مرکزش» به شما کمک می‌کند تا هر واحد اندازه گیری دما را با یک کلیک به دیگری تبدیل کنید. با توجه به اینکه در دنیا از واحدهای مختلفی برای دما استفاده می‌شود، تبدیل سانتیگراد به فارنهایت، تبدیل فارنهایت به سانتیگراد و ... اهمیت بالایی دارد. چنانچه علاوه بر تبدیل دما، در مورد واحدهای اندازه گیری دما کنجکاو هستید، مطالبی که در ادامه آمده‌اند به شما کمک خواهد کرد.

دما چیست؟

دما یکی از ویژگی‌های فیزیکی ماده مانند تبدیل نیرو است که به انرژی درونی و تبدیل انرژی آن بستگی دارد. دما سرعت متوسط مولکول‌های تشکیل‌دهنده ماده را نشان می‌دهد. هرچه سرعت مولکول‌ها بیشتر باشد، دمای ماده بیشتر است.

برای اندازه‌گیری دما از انواع دماسنج‌ها با یکاهای مختلف استفاده می‌شود؛ به همین دلیل ابزار تبدیل دما و آشنایی با هر واحد اندازه گیری دما کاربرد دارد. پیش از صحبت درباره تبدیل دما با یکاهای مختلف، واحدهای تبدیل آنلاین دما را مرور می‌کنیم.

واحد اندازه گیری دما

در طول تاریخ یکاهای مختلفی به عنوان واحد اندازه گیری دما ارائه شده‌اند، اما واحدهای قبلی منسوخ نشدند. مهمترین یکاهای در تبدیل دما عبارت‌اند از:

سانتیگراد یا سلسیوس

یکای سانتیگراد یا سلسیوس یک واحد اندازه گیری دما در سیستم SI، و معیار سنجش دما در بیشتر کشورهاست. مبنای این یکا، که توسط «آندرش سلسیوس» ارائه شد، نقطه ذوب یخ (دمای 0 درجه) و نقطه جوش آن (دمای 100 درجه) در تبدیل فشار 1 اتمسفر است.

فارنهایت

در واحدهای تبدیل دما، فارنهایت یکایی در سیستم انگلیسی است، که امروزه تنها در برخی کشورها کاربرد دارد. در درجه فارنهایت، که توسط «گابریل دنیل فارنهایت» ابداع شد، سه نقطه مبنا وجود دارد:

  • دمای مخلوط آب و یخ و آمونیوم کلرید (0 درجه)
  • دمای گرمایی مخلوط آب و یخ (32 درجه)
  • دمای بدن انسان سالم (98.6 درجه)

نقطه ذوب یخ 32 و نقطه جوش آب 212 درجه فارنهایت است. فاصله میان این دو دما هم به 180 واحد مساوی تقسیم شده است.

کلوین

کلوین یک واحد اندازه گیری دما در سیستم SI است که توسط «ویلیام تامسون» یا «لُرد کلوین» ابداع شده. دمای صفر در این یکا صفر مطلق است؛ دمایی که جنبش گرمایی ذرات متوقف می‌شود. هر واحد کلوین معادل یک درجه سانتیگراد، و 0 کلوین معادل 273.15- سانتیگراد است.

رانکین

هنگام تبدیل دما، درکنار تبدیل سانتیگراد به فارنهایت، تبدیل کلوین به سانتیگراد و ... ممکن است چشم‌تان به یکای رانکین (°R) هم بخورد. مبنای این واحد اندازه گیری دما که توسط «ویلیام جان ماگورن رانکین» ارائه شد، همان صفر مطلق است. اما در تقسیم‌بندی درجات از مقیاس درجات فارنهایت استفاده می‌شود.

تبدیل واحدهای اندازه گیری دما به یکدیگر

در این بخش تعدادی از موارد پرکاربرد تبدیل دما را به‌همراه مثال بررسی کرده‌ایم:

تبدیل سانتیگراد به فارنهایت و بلعکس

تبدیل سانتیگراد به فارنهایت و تبدیل فارنهایت به سانتیگراد پرکاربردترین محاسبات تبدیل دما است. فرمول تبدیل این دو دما به یکدیگر به صورت زیر است:

°F = (°C * 9/5) + 32

°C = (°F - 32) / 9/5

برای مثال، اگر 20 درجه سانتیگراد را در فرمول تبدیل سانتیگراد به فارنهایت جایگذاری کنیم، نتیجه 68 است. اگر همین عدد را به‌عنوان فارنهایت در فرمول تبدیل فارنهایت به سانتیگراد بگذاریم، نتیجه حدودا منفی 7 است.

تبدیل کلوین به سانتیگراد و بلعکس

تبدیل کلوین به سانتیگراد یا تبدیل کلوین به سلسیوس بسیار ساده است؛ تنها باید کلوین را از ۲۷۳٫۱۵ کم کنید. برای تبدیل سانتیگراد به کلوین یا تبدیل سلسیوس به کلوین هم باید درجه سانتیگراد را با ۲۷۳٫۱۵ جمع کنید.

°C = K − ۲۷۳٫۱۵

K = °C + ۲۷۳٫۱۵

اگر عدد 0 را برای سانتیگراد یا کلوین جایگذاری کنید، به‌خوبی این تبدیل واحد دما را متوجه می‌شوید.

تبدیل فارنهایت به کلوین و بلعکس

برای تبدیل فارنهایت به کلوین از فرمول زیر استفاده می‌شود:

K = (°F + ۴۵۹٫۶۷) ÷ ۱٫۸

مثلا اگر عدد 20 را به جای فارنهایت قرار دهید، خواهیم دید که نتیجه به‌دست آمده 266.483 خواهد بود. به همین ترتیب، برای تبدیل کلوین به فارنهایت از فرمول زیر استفاده می‌شود:

°F = (K × ۱٫۸) − ۴۵۹٫۶۷

امتیاز دهید

4.9 امتیاز از 520 رای