تبدیل فشار

نتیجه تبدیل:

سایر تبدیل ها

تبدیل فشار در واحد‌های اندازه گیری متفاوت

تبدیل فشار همانند دیگر تبدیلات محیط پیرامون و جو برای اندازه گیری فشار وارد بر ذرات و اجسام در حالت‌های مختلف انجام می‌شود. بطور کلی تبدیل واحد فشار در اجسام و همین طور جو و حالات دیگر ماده در آزمایشگاه‌ها، ایستگاه‌های هوایی و فضایی و مواردی از این قبیل کاربرد دارد.

با پیشرفت تکنولوژی و امکان اجرای الگوریتم‌های محاسباتی در محیط‌هایی مثل وب امکان تبدیل آنلاین فشار تنها با شرط دسترسی به اینترنت بر روی تمامی مرورگرها ایجاد شده استدر این حالت مقدار اندازه گیری شده از اعمال تبدیل نیرو بر سطح جسم و ذرات ثبت و واحد مورد نظر برای تبدیل فشار انتخاب می‌شود.

بنابراین امکان تبدیل واحد فشار به دیگر واحد‌های اندازه گیری مثل pascal، bar، psi، اتمسفر، سانتی متر جیوه، نیوتن متر، پی اس آی، متر آب و... برای حالات مختلف ماده به آسانی با تبدیل واحد فشار آنلاین وجود دارد.

تبدیل واحد فشار آنلاین (نحوه تبدیل واحدهای فشار)

یکی از راهکارهای سریع برای محاسبه و دریافت نتیجه صحیح برای تبدیل واحد فشار روش آنلاین است. نحوه تبدیل واحد‌های فشار در حالت آنلاین به این صورت بوده که کاربرد تنها با شرط اتصال به اینترنت می‌تواند روی مرورگر‌های مختلف به صفحه محاسبه و تبدیل واحد فشار آنلاین دسترسی داشته باشد.

با انتخاب مقدار فشار و واحد اندازه‌گیری مدنظر برای تبدیل مثل پاسکال، بار، اتمسفر، جیوه و ... امکان محاسبه و تبدیل فشار در کوتاهترین زمان و با کمترین درصد خطا ایجاد می‌شود. 

فشار چیست؟

فشار کمیتی نرده‌ای بوده که از محاسبه نیرو وارد بر سطح (F/A) اجسام و ذرات محاسبه می‌شود. در واقع عدد به دست آمده از تقسیم نیرو بر مساحت وارده حاصل می‌شود. در تبدیل فشار نیروی وارد بر سطح اجسام و ذرات بصورت عمودی بوده و از این رو با کوچکتر شدن سطح تماس نیرو با سطح فشار وارده بیشتر می‌شود.

فرمول محاسبه فشار

همانطور که در بخش قبلی و توضیح تبدیل فشار اشاره داشتیم از تقسیم نیروی عمودی بر مساحت مورد نظر می‌توان به عدد و مقدار فشار دسترسی داشته باشیم. از این رو می‌توان فرمول فشار را به صورت زیر معرفی نمود:

P=F/A

انواع واحدهای اندازه گیری فشار

امکان تبدیل فشار به دیگر واحد‌های اندازه گیری مانند تبدیل دما و تبدیل وزن وابسته به نوع مساحت و نیروی وارده وجود دارد. این بدین معناست که یکای اندازه گیری نیرو بر سطح اجسام در فضای فیزیکی با حالت جو و سطح آب متفاوت است.

در این بخش به پر کاربردترین و رایج ترین واحد‌های اندازه گیری برای تبدیل فشار آنلاین به شرح ذیل اشاره خواهیم داشت.

واحد اندازه گیری فشار در SI

واحد اندازه گیری فشار در دستگاه بین اللملی SI پاسکال (pascal) با نماد P می باشد. یک پاسکال معادل نیروی یک نیوتن بر سطحی با مساحت یک متر مربع است.

واحد اندازه گیری فشار انگلیسی

واحد‌های اندازه گیری فشار در دستگاه تبدیل واحد انگلیسی بصورت تبدیل پاسکال به بار و تبدیل بار به پاسکال و موارد مشابه دیگر قابل شناسایی هستند.

از این در روش تبدیل واحد فشار آنلاین برای تمامی واحد‌های اندازه گیری مثل بار(bar)، میلی متر جیوه (mmHg)، اتمسفر (atm)، پی اس آی(psi) و در نهایت تور (Torr) دسترسی ایجاد شده است.

در این قسمت به معرفی تعدادی از واحد‌های اندازه گیری فشار انگلیسی به صورت زیر با ذکر مثال اشاره خواهیم داشت.

  • بار(bar): با فشار اتمسفر زمین به اندازه یک درصد فاصله داشته و از واحد‌های اندازه گیری و تبدیل فشار است. در تبدیل بار به پاسکال هر یک بار معادل 100000 پاسکال است.
  • میلی متر جیوه (mmHg): فشار ناشی از ستون جیوه به نسبت ارتفاع را بر حسب میلی متر اندازه می‌گیرند. هر یک میلی متر جیوه معادل 133.3224 پاسکال است.
  • اتمسفر (atm): برای اندازه گیری فشار هوا و سیالات و تبدیل واحد فشار در این حالات ماده کاربرد دارد. یک اتمسفر معادل 101325 پاسکال است.
  • پی اس آی(psi): یکای اندازه گیری فشار ناشی ار نیرو وارد بر سطحی با مساحت اینچ مربع محاسبه می‌شود. هر یک پی اس آی 6894.8 پاسکال است.
  • تور (Torr): تور معادل تبدیل واحد فشار به میلی متر جیوه و بر عکس است. یعنی هر تور معادل 133.3224 پاسکال است.

واحد اندازه گیری فشار ایران

اصطلاحاتی مانند متر آب (فشار یک ستون آب با ارتفاع یک متر)، نیوتن بر متر مربع و در نهایت سانتی متر در هنگام محاسبه فشار و تبدیل فشار در محاسبات مهندسی ایران دیده می‌شود.

امتیاز دهید

4.6 امتیاز از 39 رای