تبدیل فرکانس

نتیجه تبدیل:

سایر تبدیل ها

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

تبدیل فرکانس یا هرتز به واحد‌های کوچک و بزرگ

تبدیل فرکانس از سری موارد پر استفاده برای اجرا و حل مسائل و مباحث فیزیکی بر پایه هرتز است. واحد‌های مختلف فرکانس و نیاز متغییر افراد به هر واحد به اهمیت تبدیل فرکانس افزوده است. تبدیل آنلاین فرکانس با در نظر داشتن روابط صحیح تبدیل واحد فرکانس را در سریعترین زمان ممکن و با کمترین درصد خطا سهولت بخشیده است.

 تبدیل واحد فرکانس در واحد‌های اندازه گیری مختلف مثل هرتز (Hz)، کیلو هرتز (kHz)، مگا هرتز، درجه بر میلی ثانیه، دور بر دقیقه (rpm)، رادیان بر دقیقه، طول موج در متر و... قابل انجام است. در این مطلب با معرفی روش‌های تبدیل فرکانس آنلاین و نحوه تبدیل واحد‌ فرکانس در حالت‌های مختلف مثل تبدیل مگا هرتز به کیلو هرتز و مواردی مشابه با شما همراه خواهیم بود.

 تبدیل فرکانس آنلاین

تبدیل فرکانس آنلاین با هدف در اختیار گذاشتن سریع تبدیلات فرکانس در واحد‌های اندازه گیری مختلف در فضای وب ایجاد شده است. در حال حاضر امکان تبدیل فرکانس آنلاین در واحدهای کوچک و بزرگ مثل کیلو هرتز به مگا هرتز، کیلو هرتز به هرتز ، هرتز به گیگا و... به آسانی وجود دارد.

فرکانس چیست؟

فرکانس (Frequency) و یا بسامد یک معیار پر کاربرد برای اندازه گیری دفعات تکرار یک رخداد در واحد‌های زمان مثل دقیقه،ثانیه و ... است. در تبدیل واحد فرکانس این معیار معرفی شده در فرمول‌های از پیش تعیین شده برای هر تبدیل قرار گرفته و مقدار مورد نظر را بر می‌گرداند.

نحوه محاسبه فرکانس

برای محاسبه فرکانس در حالت کلی بازه زمانی را بعنوان یک ثابت و شروع به شمردن دفعات تکرار یک رخداد می‌کنند. در نهایت مقدار به دست آمده از تقسیم این تعداد بر طول بازه زمانی محاسبه فرکانس می‌باشد.

بعنوان مثل برای تبدیل واحد فرکانس در حالت‌هایی مثل تبدیل هرتز به کیلو هرتز، تبدیل گیگا هرتز به هرتز، تبدیل کیلو هرتز به مگا هرتز فرکانس به دست آمده با عامل‌های تبدیل هر کدام از این واحد‌ها تلفیق شده و نتیجه حاصله یک تبدیل واحد فرکانس می‌باشد.

یک هرتز معادل 0.001 کیلو هرتز در دستگاه تبدیل آنلاین فرکانس است.

واحدهای سنجش فرکانس

از سری مواردی که در هنگام تبدیل واحد فرکانس به آن نیاز مبرم خواهیم داشت، آشنایی با واحد‌های سنجش فرکانس است. واحد رسمی فرکانس در دستگاه SI هرتز (Hz) که به احترام نام فیزیکدان آلمانی محقق در این زمینه انتخاب شده است.

هرتز معادل یک بار رخداد یک رویداد در هر ثانیه است. از این واحد برای نشان دادن دفعات رویداد در ثانیه استفاده می‌کنند. علاوه بر این امکان تبدیل واحد فرکانس در حالت‌های رادیان بر دقیقه، سیکل بر ثانیه، دور بر دقیقه، رادیان بر ثانیه، طول موج در متر و ... نیز وجود دارد.

طبقه بندی فرکانس ها و تبدیل آنلاین فرکانس

دسته بندی باند‌های فرکانسی بر اساس شدت که توسط سازمان IEEE  با مقدار مشخصی تنظیم شده در تبدیل فرکانس مورد استفاده قرار می‌گیرند. اطلاعات جمع آوری شده درباره طبقه بندی فرکانس‌ها برای تبدیل واحد فرکانس بر اساس طول موج و شدت به صورت زیر می‌باشد.

IEEE : یکی از بزرگترین پایگاههای اطلاعاتی در زمینه مهندسی برق، تکنولوژی اطلاعات، الکترونیک، کامپیوتر، فیزیک، فیزیک کاربردی و ..می‌باشد.

جدول دسته بندی فرکانس‌ها- تبدیل آنلاین فرکانس

بر اساس طبقه بندی انجام شده در این جدول امکان تبدیل واحد فرکانس به حالت‌های بسیار بزرگ و کوچک وجود داشته و هر نوع محاسباتی با دسترسی به این روابط امکان پذیر است. از این رو به راحتی می‌توان تبدیل واحد فرکانس به یکدیگر در فرکانس‌های بشدت پایین تا امواج تراهرتز و حتی وسیع تر به کار برد.

تبدیل واحد فرکانس به یکدیگر

تبدیل واحد فرکانس مانند تبدیل انتقال داده، تبدیل جریان الکتریکی و تبدیل گشتاور در حالت‌های مختلف بر اساس مطالب اشاره شده در بخش طبقه بندی فرکانس‌ها و تبدیل فرکانس آنلاین به راحتی قابل انجام است. تنها با وارد کردن صحیح عدد هرتز و انتخاب واحد مورد نظر برای تبدیل می‌توانید با کمترین درصد خطا تبدیل آنلاین فرکانس را انجام دهید.

همانطور که در جدول طبقه بندی فرکانس اشاره داشتیم، امکان تبدیل هرتز (Hz) به کیلو هرتز (kHz)، مگا هرتز ،تبدیل مگا هرتز به هرتز و بررسی فرکانس در حالت‌های درجه بر میلی ثانیه، دور بر دقیقه (rpm)، رادیان بر دقیقه، طول موج در متر و... با تبدیل واحد فرکانس در مواقع مورد نیاز وجود دارد.

امتیاز دهید

4.7 امتیاز از 42 رای